แบบกรอกข้อมูลอาสาสมัครงานกีฬาแห่งชาติ (งานรายผลสนามแข่งขัน)

แบบกรอกข้อมูลอาสาสมัครงานกีฬาแห่งชาติ กรุณาตรวจสอบก่อนส่ง (กรอกให้เรียนร้อยภายวันที่ 27 มกราคม 2558)

Advertisements

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

ให้นักเรียนตองคำถามมาให้เข้าใจ

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 , 2 , 4 , 5 กรอกข้อมูลของตนเองและผู้ปกครอง ตามแบบให้เสร็จก่อนวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2556

แบบฝึกหัด E BOOK

นักเรียนช่วยตอบแบบทดสอบนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
                   >>>>>>>>  คลิกที่นี่

นักเรียนช่วยกรอกข้อมูลด้วย