วิทย์ ม. 1

00   คำอธิบายรายวิชา
00  จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. หน่วยที่ 1  เรื่อง วิทย์ ม. 1
 2. หน่วยที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
  • ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
  • ใบงานที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
   • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 3. หน่วยที่ 3 เรื่อง เซลล์
  • ใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง เซลล์
  • ใบงานที่ 3 เรื่อง เซลล์
   • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 4. หน่วยที่ 4 เรื่อง สารรอบตัว
  • ใบความรู้ ที่ 4 เรื่อง สารรอบตัว
  • ใบงานที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว
   • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s